Το προσωπικό μας πραγματοποιεί περιπολίες με εξειδικευμένα οχήματα, που διαθέτουν υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Σε συνεργασία με το κέντρο επιχειρήσεων της εταιρείας μας, ελέγχει προληπτικά, καταγράφει με ηλεκτρονικά μέσα και αναφέρει κάθε αξιοποιήσιμη πληροφορία που αφορά στους φυλασσόμενους χώρους. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο ασφάλειάς τους.