Το εξειδικευμένο προσωπικό της Candia Security Services πραγματοποιεί περιπολίες και παρέχει υπηρεσίες άμεσης επέμβασης για την ασφάλεια του χώρου σας.

Περιπολίες

Το προσωπικό μας πραγματοποιεί περιπολίες με εξειδικευμένα οχήματα, που διαθέτουν υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Σε συνεργασία με το κέντρο επιχειρήσεων της εταιρείας μας, ελέγχει προληπτικά, καταγράφει με ηλεκτρονικά μέσα και αναφέρει κάθε αξιοποιήσιμη πληροφορία που αφορά στους φυλασσόμενους χώρους. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο ασφάλειάς τους.

Άμεση Επέμβαση

Σε περίπτωση σήματος κινδύνου τα περιπολικά της Candia Security Services καταφθάνουν σε ελάχιστο χρόνο για λεπτομερή έλεγχο του χώρου με στόχο την αποτροπή κάθε άνομης ενέργειας σε βάρος της περιουσίας σας. Έτσι, μπορείτε να είστε σίγουροι ανά πάσα στιγμή για την ασφάλειά της.