Μενού Κλείσιμο

Η Candia Security παρέχει επαγγελματίες φύλακες σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις , εγκαταστάσεις , εμπορικά κέντρα , χώρους εκδηλώσεων κ.α . Οι φύλακες εκπαιδεύονται για  να παρέχουν  στο μέγιστο τις υπηρεσίες ασφάλειας ,διακρίνονται για τον  επαγγελματισμό τους , και διέπονται  από  εχεμύθεια ,ευγένεια και διάθεση εξυπηρέτησης


• Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
• Λευκό ποινικό μητρώο
• Τήρηση κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς
• Εκπαίδευση σε ανίχνευση  κινδύνου & απειλής .
• Εκπαίδευση στη διαχείριση κρίσεων και εκτάκτων αναγκών
(πυρκαγιά , σεισμός κ.α.)
• Διενεργούν πλήρης και προληπτικούς ελέγχους των εγκαταστάσεων των συστημάτων ασφαλείας , τόσο στον εσωτερικό χώρο όσο και περιμετρικά .
• Κάνουν λεπτομερή  καταγραφή περιστατικών και συμβάντων στα αντιστοιχα βιβλία
• Είναι εκπαιδευμένοι να έλέγχουν την είσοδο και έξοδο των εγκαταστάσεων