Μενού Κλείσιμο

Η ασφάλεια είναι ο βαθμός αντοχής, και προστασία από βλάβη. Ισχύει για κάθε ευάλωτο και πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο, όπως ένα πρόσωπο ,κατοικία, κοινότητα, εταιρία, κτλ.

Οι V.I.P. προσωποφυλάξεις κρίνονται θα λέγαμε αναγκαίες καθώς οι εγκληματικές ενέργειες συνεχώς αυξάνονται ενώ τα κρούσματα που καταγράφονται είναι ολοένα και πιο βίαια.

Οι κοινωνικές ομάδες οι οποίες κινδυνεύουν περισσότερο είναι οι επιχειρηματίες, οι πολιτικοί, ηθοποιοί, στελέχη επιχειρήσεων και άλλων ομάδων που συμπεριλαμβάνουν πολύ σημαντικά πρόσωπα.

Οι κύριοι λόγοι που τους ωθούν σε αυτές τις εγκληματικές πράξεις είναι να ζητήσουν λύτρα, να κλέψουν και να πάρουν εκδίκηση για λογαριασμό κάποιου άλλου. Σαν αποτέλεσμα αυτών των έκνομων ενεργειών είναι ο τραυματισμός, ή ακόμα και ο θάνατος του σημαντικού προσώπου.

Ο επαγγελματίας σωματοφύλακας θα διασφαλίσει την ασφάλεια των απειλούμενων προσώπων.

Προσωποφυλάξεις Candia Security

Η εταιρία μας,  μπορεί να προσφέρει ασφάλεια υψηλού επιπέδου, καθώς διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό σε τεχνικές προστασίας υψηλών προσώπων και άριστη τεχνική υποδομή ώστε να υποστηρίζονται άμεσα σε περίπτωση κινδύνου.

Το ψυχικό σθένος που έχει αποκτήσει το προσωπικό μας μετά από άρτια εκπαίδευση, σχεδόν αντανακλαστικά θα αντιμετωπίσει περιστατικά όταν το πολύ σημαντικό πρόσωπο βρίσκεται μέσα σε αυτοκίνητο, σε δωμάτιο ή διάδρομο ακόμα και μέσα στο πλήθος με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα.

Ας αποσαφηνίσουμε έννοιες σε διάφορους τομείς ασφάλειας:

  • Διασφάλιση – είναι το επίπεδο των εγγυήσεων ότι το σύστημα ασφαλείας θα συμπεριφέρεται όπως αναμένεται
  • Αποτροπή – είναι ο τρόπος για να σταματήσει μια απειλή σε περίπτωση κινδύνου
  • Πολύπλευρη Άμυνα – στηρίζεται σε περισσότερα από ένα μέτρα ασφαλείας
  • Κίνδυνος – είναι το ενδεχόμενο το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει μια απώλεια
  • Ευπάθεια – είναι μια αδυναμία σε ένα στόχο που μπορεί δυνητικά να αξιοποιηθεί από μια απειλή για την ασφάλεια
  • Πολλές επιχειρήσεις ασφάλειας έχουν ως πρακτική τον “εντοπισμό, την αποτροπή, παρατήρηση και τη δήλωση”.
  • πρωταρχικό καθήκον μιας ιδιωτικής ασφάλειας είναι η πρόληψη και η αποτροπή του εγκλήματος. Εκτός από τη βασική αποτροπή, το προσωπικό ασφάλειας έχει εκπαιδευτεί να εκτελεί εξειδικευμένες εργασίες όπως τη σύλληψη και τον έλεγχο (συμπεριλαμβανομένων χειροπέδες)
  • Το προσωπικό ασφάλειας συχνά απαιτείται να περάσει από επιπλέον εκπαίδευση για την χρήση του κλομπ.
  • Τα τελευταία χρόνια, λόγω των αυξημένων απειλών, οι υπηρεσίες ασφάλειας γίνονται ολοένα πιο αναγκαίες.
  • Το προσωπικό ασφαλείας μπορεί επίσης να ασκεί τον έλεγχο της πρόσβασης στις εισόδους των κτιρίων και τις πύλες οχημάτων

Ας μη χάνουμε χρόνο, πρέπει να προστατεύουμε ότι έχει αξία.