Μενού Κλείσιμο

Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται διαρκώς σε άμεση επαφή με τους πελάτες τους όπως καταστήματα λιανικής, mini markets κ.α. επιχειρήσεις δηλ. που διαθέτουν ταμειακή και ο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών με τους πελάτες γίνεται άμεσα ,καθημερινά και καθ’όλη τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης , αντιμετωπίζουν διαφορετικές μορφές εγκληματικότητας από άλλες επιχειρήσεις

Η Pentagon Security διαθέτει και την εμπειρία αλλά και το κατάλληλο προσωπικό το οποίο αντίστοιχα είναι εκπαιδευμένο με εμπειρία ανάλογη και διαθέτει όλα τα προσόντα του προσωπικού ασφαλείας που είναι:

– Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας

– Λευκό ποινικό μητρώο

– Τήρηση κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς

– Εκπαίδευση σε ανίχνευση κινδύνου & απειλής .

– Εκπαίδευση στη διαχείριση κρίσεων και εκτάκτων αναγκών
(πυρκαγιά , σεισμός κ.α.)

Σε αυτά προστίθεται και η διαρκής επικοινωνία και επαφή ,όλο το 24ωρο με το επιχειρησιακό κέντρο της Candia Security, το οποίο επιβλέπει συντονίζει και επεμβαίνει όταν απαιτείται.